MinkeHoeksma.nl

Title: Untitled (Contents), 2015
Size: 750 x 215 x 350 cm
Materials: Paper, ink, printer, chair, wood, blu tack, cardboard, screws, hammer, maquette, water boiler, decanter, hearing protection, screwdrivers, dummies, books, scientific dissection set.


"......Minke Hoeksma’s ongetitelde collagemuur verandert een koude kermis in een feest van herkenning. Haar onderzoeksbureau voor particuliere zaken omvat een lange, grijs geschilderde muur. De muur draagt twee overgebleven plakkaten van de gom die Hoeksma heeft gebruikt om honderden snippers tekst en beeld over de muur te verspreiden. Juist op het moment dat ze moet bewijzen wat haar opleiding haar heeft gebracht, poneert ze uitspraken als: ‘Of course I constantly despair at my own incapacity. At the impossibility of ever accomplishing anything, of making a valid, true sculpture or even knowing what such a thing ought to look like.’ Ze vraagt mij niet om mijn eigen waarnemingen te voorzien van zin en betekenissen die mij vreemd zijn.

De collage is een dappere, rauwe presentatie van een fundamenteel menselijke ervaring van autonomieverlies dat Hoeksma heeft doorlopen in haar eindexamenjaar. In de existentiële psychologie noemt men dat doodsangst. Angst die op niets concreets is gericht, maar free floating overal in aanwezig is. Angst die niets zeker, voltooid of eindig maakt....."


by Evelyn Boksebeld for de Groene Amsterdammer (read full DUTCH review here: https://www.groene.nl/artikel/de-broosheid-van-autonomie)